Cu privire la organizarea și desfășurareamanifestărilor consacrate Zilei comemorării celorcăzuți în războiul din Afganistan